Markedsføring

Nettverksbygging og mentorskap

Arbeidslivet virker for mange studenter skremmende. Hvordan kan en student uten arbeidserfaring få jobb i dagens arbeidsmarked? Det virker for enkelte helt umulig. Motivasjonen tar slutt før man i det hele tatt er ferdig på skolen. Pandemien vi har over oss gjør det desto vanskeligere da både skoleopplegget er demotiverende og antall arbeidssøkere økende. Det finnes naturligvis flere muligheter inn på arbeidsmarkedet og i dette blogginnlegget skal jeg fortelle deg om en av de beste. Innlegget er skrevet for både deg i arbeidslivet og deg på skolebenken.

Networking

Bilde av Productschool fra Unsplash

Paul Pesek er grunnleggeren bak First Round som jobber for å motivere, inspirere og hjelpe studenter ut i arbeidslivet. First Round har læringsprogram der kurs går i detalj om hvordan man øker sjansene for internship og jobb etter endt skolegang. Kurset Networking Basics tar for seg hvordan man kan bruke Linkedin til å bygge nettverk og finne en personlig mentor. Her er en smakebit av kurset til Paul Pesek:

Introduksjonen i kurset gir en innføring i hvordan et kontaktnett kan både være verdifullt og tilgjengelig for alle – selv oss studenter. Viktigheten av networking fikk vi høre om allerede første semester på skolen. På det tidspunktet virket det unødvendig for mange, men jeg forstod raskt nødvendigheten da jeg selv hadde vært i jobb i 8 år før skolestart begynte høsten 2019. For veldig mange er inngangsbilletten inn på arbeidsmarkedet gjennom venner, familie, forelesere og studenter. Et kontaktnettverk kan være helt essensielt for å få seg jobb, men kan være desto viktigere å besitte i et arbeidsliv der spisskompetanse kan vise seg uvurderlig.

Mentor

Bilde av NeONBRAND fra Unsplash

Første del av kurset handler om hvordan man kan bruke Linkedin til å finne seg en personlig mentor. Mange forbinder ordet mentor med personlig trener – og ikke uten grunn. En mentors rolle er å motivere og veilede i både trygge og ukomfortable situasjoner. Linkedin er antakeligvis det beste verktøyet på markedet for profesjonell nettverksbygging og dette er hva kurset bygger på. Første steg i prosessen er å finne relevante personer som faller innenfor ditt ønskede, fremtidige arbeidsmarked. 

Linkedins søkefunksjon gir deg muligheten til å finne fagfolk med bakgrunn fra spesifikke studieretninger. Ved å filtrere på skolebakgrunn og yrke vil søkeresultatet gi oss en rekke personer innenfor de angitte kvalifikasjonene. Tanken bak dette er å finne individer i arbeidslivet med skolebakgrunn som ligner ens selv. Dette legger fundamentet for kursets essensielle del – ta kontakt og skap en mentor.

Hvordan ta kontakt på riktig måte

Det virker kanskje ikke som til stor hjelp, men realiteten er det motsatte – det kan bety alt for vedkommende på den andre siden.

There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up.

Kursets hoveddel tar for seg hvordan studenten tar kontakt, knytter bånd og bygger en relasjon for fremtiden. Før kontakt er det viktig å anerkjenne og praktisere 5 viktige kvaliteter:

 • Empati – Lær deg å se fra de profesjonelles ståsted
 • Nysgjerrighet – Demonstrer at du er interessert i å lære fra deres erfaring
 • Takknemlighet – Vær takknemlig da folk gir deg tid og innsikt
 • Relevans – Gi tydelig grunnlag for kontakten
 • Respekt – Vær mot andre som du vil at de skal være mot deg

Bruken av disse kvalitetene er essensielt for å gi en god opplevelse for begge parter. 

Idéen bak et slikt mentorskap bygger på det faktum at mentoren har en lignende bakgrunn som studenten som tar kontakt. Dette bygger en rask relasjon mellom partene som øker motivasjonen til å hjelpe fra mentorens side. På en annen side kan en person i jobb oppleve hektiske og vanskelige arbeidshverdager og det å hjelpe en kjent, eller fremmed person, kan virke mentalt oppløftende. Vi mennesker er medhjelpelige av natur og for mange mentorer er det en positiv opplevelse å få muligheten til å følge en ung person ut i det voksende liv.

Stegvis prosess

Bilde av Rodion Kutsaev fra Unsplash

Ta kontakt over Linkedin

Første steg handler om å ta kontakt via Linkedins meldingsfunksjon. Meldingen bør inneholde hvem avsender er, hvorfor ta kontakt og hva en er på jakt etter. Her er det også viktig og være kort og presis – ingen ønsker å lese noe overkomplisert. Legg også til i meldingen om det kan være aktuelt for vedkommende å ta en 20 minutters prat over telefon.

Forberedelser til samtalen

Før møtet kan det være lurt å gjøre noe forarbeid slik at samtalen blir effektiv og konsis. Finn gjerne ut om dere har noe til felles ved å lese deres Linkedin profil, søk på Google og YouTube. Desto mer forarbeid desto lettere blir samtalen.

Telefonsamtalen må naturligvis planlegges og en slik samtale består gjerne av 4 forutsigbare faser hvorav de to midterste fasene tar opp mesteparten av tiden:

Starten på en samtale

Denne fasen går nokså raskt over og er kort sagt en høflighetsfase som ligner på en hvilken som helst samtale. Her er hva som er viktig å inkludere:

 • En påminnelse om hvem du er
 • Bekreft at tidspunktet fortsatt passer
 • Takk dem for tiden deres
 • Spør hvordan vedkommende har det og lytt

Introduksjon

Dette er fasen der du tar initiativ og forteller om din egen historie og bakgrunn. 

 • Hvem er du?
 • Hva er dine egenskaper og interesser?
 • Hvordan har dine profesjonelle reise utviklet seg?
 • Hvor befinner du deg på denne reisen i dag?
 • Hva håper du å få ut av samtalen?

Spørsmål og råd

Din introduksjon er delvis for å skape interesse, men også for å lette presset på vedkommende du prater med ved å ta initiativ og la vedkommende bare lytte. Etter du har introdusert deg selv er det naturlig å la ballen gå over til den andre siden. Dette er på mange måter essensen i hele prosessen. Det er her du ønsker å trekke til deg så mye lærdom, erfaringer og motivasjon som mulig. Du ønsker primært å høre om 3 forskjellige saker:

 • Historien fra skolebenk til arbeidsliv
 • Jobben deres
 • Råd til deg

 Samtalens avslutning

Forhåpentligvis har samtalen blitt vellykket og begge parter sitter igjen med en positiv opplevelse. Studenten ser på samtalen som lærerik da mentoren har delt erfaringer og gitt tips om så mangt. Mentoren sitter igjen med en følelse av hjelpsomhet som både virker oppløftende og stimulerende. Om de foregående utsagnene stemmer vil det antageligvis være mulig å la døren stå åpen for videre kontakt. Ny kontakt kan særlig være aktuelt for studenten om tidligere råd er blitt fulgt og nye råd ønskes. Studenten kan ha nådd en veisperre og trenger hjelp for å komme seg videre. Nye erfaringer kan gi nye spørsmål til hvordan man bør gå frem videre.

Veien videre

Bilde av Simon Rae fra Unsplash

Personlig er dette ekstra motiverende da jeg er student. Det har har gitt meg motivasjon i skolearbeidet og ikke minst gitt meg inspirasjon til å oppsøke veiledning selv. Sannheten er at mange profesjonelle liker å hjelpe. De aller fleste er imøtekommende og medhjelpelige om man går frem på den riktige måten. Alt dette kan virke litt skummelt til å begynne med, men jeg tenker at det bare er å hoppe i det, for vi alle vet at det beste i livet skjer utenfor komfortsonen.

Jeg gjør oppmerksom på at dette kun er en oppsummering av kurset og kursets fulle lengde er tilgjengelig her.

Én kommentar

 • Kim

  Hei Lars!

  Flott innlegg og god oppsummering av kurset! Jeg liker at du har satt et personlig preg her. Du forklarer om dine egne erfaringer og det oppleves som motiverende for meg som leser. Inspirerende! Fortsett med den gode jobben 🙂

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.